FINANCE BUSINESS PARTNERS

Outsourcing księgowości to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy sami nie przepadają za rozliczeniami. Zastanawiasz się więc jakie działania obejmuje i czy warto skorzystać z tej usługi? Czytaj dalej!

Co obejmuje outsourcing księgowości?

Do głównych zadań zlecanych zewnętrznym podmiotom należą między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie i rozliczanie deklaracji podatkowych, zarządzanie płacami oraz składkami ZUS, a także obsługa faktur i transakcji finansowych. Firmy outsourcingowe często oferują również doradztwo podatkowe i finansowe, co pozwala na lepsze dostosowanie strategii finansowej firmy do aktualnych przepisów i warunków rynkowych.

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje systematyczne i szczegółowe rejestrowanie wszystkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, co pozwala na precyzyjne śledzenie przelewów i stanu majątkowego. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i podatkowymi, co zapewnia zgodność z przepisami i pozwala na rzetelne rozliczanie podatków. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonywane są takie zadania jak ewidencjonowanie przychodów i kosztów, zarządzanie fakturami, kontrola nad należnościami i zobowiązaniami, a także przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Na czym polega zarządzanie płacami oraz składkami ZUS?

Zarządzanie płacami oraz składkami ZUS polega na precyzyjnym obliczaniu wynagrodzeń pracowników, w tym naliczaniu podatków dochodowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Proces ten obejmuje także przygotowywanie i przesyłanie odpowiednich deklaracji do ZUS oraz urzędu skarbowego, zarządzanie urlopami oraz ewidencjonowanie czasu pracy. Ważnym elementem pracy jest również aktualizowanie danych w przypadku zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co wymaga stałego monitorowania i dostosowywania się do nowych regulacji.

Kto może się zajmować outsourcingiem księgowości?

Według najnowszych przepisów, usługi w dziedzinie rachunkowości może świadczyć w zasadzie każdy zainteresowany, który nie był karany oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiada polisę OC. Warto jednak pamiętać, że pomoc fachowców może być nieoceniona. Outsourcingiem księgowości zajmują się specjalistyczne biura i firmy rachunkowe oraz doradcy finansowi, tacy jak my, którzy posiadają wiele lat doświadczenia w branży.

Czy warto z niego korzystać?

Outsourcing pozwala na dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, co może przyczynić się do większej efektywności i dokładności w procesach finansowych, a także minimalizować ryzyko błędów. Ponadto zewnętrzni eksperci są na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi.

Jak więc widać, outsourcing księgowości to w głównej mierze prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zarządzanie płacami i składkami ZUS. Zastanawiasz się więc nad powierzeniem tych zadań wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej? Jeśli tak, daj nam znać!