FINANCE BUSINESS PARTNERS

Doradztwo biznesowe to dziedzina, która łączy w sobie różnorodne strategie i podejścia, aby wspierać firmy w osiąganiu ich celów. W dzisiejszym artykule omawiamy najpopularniejsze strategie, które wykorzystuje się podczas doradztwa finansowego, zapraszamy do lektury.

Plany optymalizacyjne

Doradcy biznesowi angażują się w dogłębną analizę wszystkich aspektów działalności firmy, aby zidentyfikować obszary niewykorzystanego potencjału oraz te wymagające usprawnień. Proces ten może obejmować audyt wewnętrznych procesów biznesowych, analizę łańcucha dostaw, ocenę wydajności pracowników i przegląd struktur organizacyjnych. Na tej podstawie doradcy proponują zmiany proceduralne, technologiczne oraz organizacyjne, które mogą przynieść znaczące korzyści w zakresie efektywności operacyjnej i finansowej.

Opracowanie procedur operacyjnych z zakresu finansów

W ramach optymalizacji działalności finansowej doradcy tworzą lub doskonalą istniejące procedury operacyjne, aby zapewnić lepszą kontrolę nad zasobami finansowymi, ułatwić raportowanie finansowe, zwiększyć transparentność oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości. Może to obejmować wdrożenie nowych systemów księgowych, automatyzację procesów finansowych lub usprawnienie zarządzania przepływami pieniężnymi.

Wsparcie projektów Project Finance

Projekty finansowane w modelu Project Finance charakteryzują się złożoną strukturą finansowania i znaczącym poziomem ryzyka. Doradcy finansowi wspierają firmy w opracowywaniu modeli finansowych, analizach ryzyka, negocjacjach umów finansowych oraz w zarządzaniu relacjami z inwestorami i instytucjami finansującymi. Takie wsparcie jest niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej projektu i jego rentowności.

Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej firmy oraz opracowanie strategii ich minimalizacji. Doradcy mogą zalecić zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, cenowym czy odsetkowym, opracować procedury zarządzania gotówką w celu zabezpieczenia płynności finansowej lub zalecić dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Doradztwo podatkowe

Optymalizacja obciążeń podatkowych jest ważnym elementem strategii finansowej każdej firmy. Doradcy podatkowi oferują wsparcie w zakresie planowania podatkowego i zgodności z przepisami.

Nadzór nad inwestycją i portfelem inwestycyjnym

Doradcy oferują wsparcie w zakresie selekcji, oceny i monitorowania inwestycji. Pomagają w opracowaniu strategii inwestycyjnej, która jest zgodna z celami biznesowymi firmy, oraz oferują rekomendacje dotyczące alokacji aktywów, zarządzania ryzykiem i czasu trwania inwestycji.

Ocena ekonomiczna potencjalnej inwestycji

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, konieczna jest dokładna ocena ekonomiczna. Doradcy biznesowi przeprowadzają szczegółowe analizy, pomagając w ocenie opłacalności inwestycji.

Procesy finansowe Due Diligence

Due Diligence pełni dużą rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz przed finalizacją transakcji biznesowych. Eksperci finansowi przeprowadzają szczegółową analizę finansową, prawną i operacyjną firmy, aby ocenić jej kondycję finansową, zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz ocenić możliwości wzrostu wartości.

To tylko kilka z wielu strategii, z których korzystają specjaliści z zakresu doradztwa biznesowego. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zadzwoń, omówimy szczegóły naszej współpracy.