FINANCE BUSINESS PARTNERS

WŁASNA KSIĘGOWA CZY OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH?

Prowadzenie księgowości w firmie nie jest łatwe, wiele firm zatrudnia do tego wyspecjalizowane księgowe, inne przedsiębiorstwa korzystają z outsourcingu usług księgowych. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy opowiedzieć wam o wadach i zaletach obu rozwiązań, czytajcie dalej!

Wady i zalety własnej księgowej

Posiadanie własnej księgowej w firmie, ma wiele zalet, ale ma też wady. Zacznijmy jednak od korzyści. Taka osoba jest stale dostępna w biurze firmy, co ułatwia bezpośrednią komunikację i szybkie rozwiązywanie problemów. Co więcej, rachunkowa zatrudniona na stałe lepiej rozumie specyfikę działalności i może dostosować swoje działania do potrzeb firmy. W końcu zatrudnienie własnej księgowej daje większą kontrolę nad procesami księgowymi i finansowymi w firmie. Niestety własna księgowa, to większe koszty dla firmy, oprócz pensji, koszty zatrudnienia obejmują ubezpieczenie, urlop, szkolenia oraz zapewnienie narzędzi pracy. Dodatkowo firma staje się zależna od kompetencji i dostępności jednego pracownika, w przypadku dużej firmy jedna osoba może być niewystarczająca, co może zwiększać ryzyko błędów i nadużyć.

Wady i zalety outsourcingu usług księgowych

Outsourcing usług księgowych, podobnie jak posiadanie własnej księgowej w firmie, ma swoje zalety i wady. Główną korzyścią jest obniżenie kosztów: firmy nie ponoszą bezpośrednich kosztów zatrudnienia, takich jak pensje, ubezpieczenie, urlop czy szkolenia.outsourcing pozwala na dostęp do szerszej wiedzy i doświadczenia zewnętrznych specjalistów, co jest szczególnie korzystne dla firm, które potrzebują wsparcia w specyficznych obszarach księgowości. Outsourcing usług księgowych umożliwia także większą elastyczność. Firmy mogą dostosować zakres usług do aktualnych potrzeb, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu na czas szczytu pracy. To również zmniejsza ryzyko błędów i nadużyć, ponieważ prace są wykonywane przez zespół specjalistów, a nie jedną osobę. Jednakże outsourcing ma również wady, może wystąpić problem z komunikacją, ponieważ usługodawca nie jest fizycznie obecny w biurze firmy, co może utrudniać szybkie rozwiązywanie problemów – dlatego bardzo ważna jest komunikacja.

Dlaczego warto wybrać outsourcing usług księgowych?

Outsourcing usług księgowych oferuje wiele korzyści, które mogą być atrakcyjne dla różnych rodzajów firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dostawcy usług mogą mieć doświadczenie w pracy z szeroką gamą branż, co może być przydatne w identyfikacji specyficznych rozwiązań dla danego przedsiębiorstwa. Outsourcing pozwala kierownictwu i pracownikom skoncentrować się na podstawowej działalności firmy, zamiast na sprawach księgowych. Co więcej, dostawcy usług księgowych mogą oferować cenne wskazówki dotyczące zarządzania finansami, planowania podatkowego i strategii biznesowych. Mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić wady i zalety obu rozwiązań. Warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości, finanse i oczekiwania, żeby zdecydować, czy dla firmy bardziej opłacalny byłby outsourcing usług księgowych, czy własna księgowa.